This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Dla producentów mleka

Zakup paliwa

Zarząd SM „MLEKPOL” w Grajewie oferuje producentom mleka z ZPM Grajewo i Kolno sprzedaż paliwa z dostawą do gospodarstwa samochodem specjalistycznym „Mlekpol-u”. Zainteresowanych w sprawie dostaw prosimy o kontakt z zakładami w Grajewie tel. 86 273 05 15 i Kolnie tel. 86 272 08 04.

 

Zagrożenia w produkcji żywności

Wymagania konsumentów ukierunkowane są na wysoką jakość żywności. Oprócz akceptowalnych  cech organoleptycznych, wysokiej wartości odżywczej, funkcjonalnego i estetycznego opakowania, ważne jest przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne produktów żywnościowych. Wzrastająca ciągle skala produkcji, rosnąca wymiana handlowa między najodleglejszymi krajami świata i potrzeba wytwarzania coraz trwalszych produktów, wymaga  spełnienia przez nie ściśle określonych standardów higieniczno-sanitarnych i ciągłego  doskonalenia systemów nadzoru sanitarnego. Za jakość, w tym również i jakość zdrowotną żywności odpowiada jej producent.  Obowiązujące w Unii Europejskiej prawo nakłada na producentów żywności obowiązek stosowania – opartych na analizie zagrożeń i opanowaniu ryzyka – wewnętrznych systemów kontroli  jakości.

Więcej...